Pohádka na dobrou noc – čtěte svým dětem napínavé příběhy

V dnešní době moderní elektroniky pomalu mizí čtení pohádek dětem na dobrou noc. Je mnohem jednoduší, pro děti možná atraktivnější, uspávání s pohádkou na televizi, tabletu, či počítači. Proč byste měli tedy raději zvolit četbu?

Rozvoj dítěte

Stejně jako kreslení rozvíjí senzomotorické dovednosti dítěte, čtení podporuje jeho verbální schopnost spolu s představivostí a empatií. Dítě, které poslouchá čtený projev rodiče, se učí jeho mateřskému jazyku, tvoří si bohatší slovní zásobu, dokáže správně utvořit větu a dokonce zvyšuje své logické myšlení (během čtení používá dítě své abstraktní myšlení a vyvozuje zápletky a závěry). Tyto děti mají také mnohem menší potíže se spisovným jazykem, správnou výslovností a artikulací.

Kdy začít dítěti číst

Dítěti můžete číst již v době těhotenství. Už plod reaguje na klidný hlas matky, či otce. Ovšem se samotným čtením je dobré začít ve druhém roce dítěte, kdy dokáže vnímat příběhy a udržet pozornost.

Úspěšné dítě

Kromě rozvoje dovedností dítěte přináší čtení další výhody. Každodenní pohádka posiluje pouto mezi rodičem a dítětem, které se bude těšit na společné chvilky před spaním. Nejspíše bude nahlížet během čtení do knížek a již v předškolním věku zjistí směr četby, pochopí dělení stránek, vět, slov a odstavců. V prvních dnech školy se tak nezalekne učebnic, ale bude přirozeně toužit po nových informacích a vědomostech. A jelikož dítě rádo napodobuje zvyky a činnosti dospělých, bude i ono chtít číst ostatním. Dítě bude zdravě sebevědomé a rád předstoupí s mluveným projevem před třídu.

Pozornost, koncentrace, lepší vyjadřování, zdravá sebedůvěra, touha po znalostech, silnější vztah, to vše vám četba může dát. Není nutné dětem číst dlouhé texty, postačí jedna krátká pohádka, pár básní a vaše chvilkové snažení může přinést mnoho ovoce.