Moje dítě má ADHD

ADHD je termín, který v dnešní době slýcháme na každém kroku. Zatímco dříve byla tato porucha neznámá, dnes ji trpí alespoň jedno dítě v každé třídě na základní škole. Co je to vlastně ADHD a jak postupovat při výchově dítěte, které je takto postižené?

Co je ADHD

Zkratka ADHD je přejata z anglického názvu „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“, v překladu porucha pozornosti s hyperaktivitou. Jedná se o nerovnováhu centrální nervové soustavy, se kterou se dítě již rodí. Každá jeho část mozku se vyvíjí různým tempem, a proto dochází k pomalejší výměně informací. To se projevuje nepozorností (mozek si neumí vybrat z množství podnětů ty podstatné), neklidem (dítě potřebuje být v neustálém pohybu) a impulzivitou (dítě reaguje dříve, než své chování promyslí). Tyto děti proto často působí jako konfliktní a agresivní typy.

Příčiny vzniku ADHD

Pokud se ptáte, jaké příčiny stojí za narozením dětí s touto poruchou, nabízejí se kromě dědičnosti ještě 3 další. První příčinou je místo, kde těhotná matka žije a kde následně vyrůstá dítě. Průmyslové nečistoty ve vzduchu totiž dokážou ovlivnit vývoj mozku.

Dalším problém může být životospráva matky. Ovlivnit plod může kouření, úrazy, stres, infekce a komplikace,které nastaly během těhotenství.

Poslední příčinou, která může stát za poruchou ADHD, je komplikovaný porod.

Jak vychovávat dítě s ADHD

Hyperaktivitu dítěte je dobré brát jako odlišnost, se kterou se musíte naučit žít vy i samotné dítě. U tohoto dítěte je nejvíce potřebné být důslední, mít nastavený režim dne a vytvořit pravidla, za jejichž plnění či porušení budou následovat odměny a tresty. I když má dítě větší problémy v kolektivu, není dobré ho od něj distancovat, ale naopak ho učit, jak vycházet s ostatními. Hyperaktivní dítě bývá dobrým sportovcem, proto společně najděte kroužek, v čem by mohl vynikat, a díky kterému se cítil úspěšný.

Je třeba brát v potaz, že každé dítě s diagnostikou ADHD je jiné. Je to především díky stupni postižení a samotným vlastnostem dítěte. Když ale zjistíte, jak takové dítě vychovávat, uvidíte, že vám v pozdějším životě tento handicap vrásky dělat nebude.