Obecní rozhlas: Jaké se najde jeho uplatnění v 21. století?

V případě, že spravujete obecní majetek, možná máte na starosti také místní rozhlas. S jeho pomocí lze snadno a rychle informovat veškeré obyvatelstvo daného města, potažmo vesnice. Byť by se mohlo zdát, že jde v dnešní době o přežitek, opak je pravdou.

Kdy má obecní rozhlas nezastupitelnou roli?

Stačí si představit, kdy ve vaší obci dojde k nenadálé situaci, jež může způsobit občanům újmu na majetku, případně dokonce ohrožovat jejich životy. V těchto momentech je nesmírně důležitá dobrá koordinace a uklidnění lidí, k čemuž dopomohou právě kvalitní rozhlasy pro města a obce drátové, potažmo bezdrátové. Typicky se hodí třeba během záplav, požárů, vichřic apod. Kromě toho rovněž ve chvílích, kdy jsou určité části obce bez elektřiny či signálu pro mobilní telefony, takže lidé mají zhoršený přístup k informacím z běžných zdrojů, jako jsou telefony, počítače, televizory atd.

Obecní rozhlas se samozřejmě dá využít i k pravidelnému informování občanů o tom, co se v dané lokalitě zrovna děje. Jde tedy o snadnou cestu, jak vyhlásit, kdy se v obci konají trhy, výstavy, komunitní setkání, kulturní a sportovní akce. Situací je zkrátka nepřeberné množství.

Obecní rozhlas je praktický hlavně pro starší generaci, jež přeci jen mnohdy není tak sžitá s novými technologiemi a nepoužívá kupříkladu internet v mobilních telefonech a počítačích. Informace z místního rozhlasu tak pro ni mohou být dosti zásadní.

Formy rozhlasu

V současnosti se stále největší oblibě těší klasický drátový obecní rozhlas, do popředí se ale pomalu dostává bezdrátová varianta. Obě možnosti se však dají instalovat s inovativními prvky, díky nimž je výrazně snazší ovládání, dá se na ně napojit automatický oznamovací systém apod.

Máte-li zájem o instalaci a modernizaci obecního drátového rozhlasu, obraťte se na společnost Elmik, jež má s tímto druhem ozvučovací techniky bohaté zkušenosti. Vždyť na tuzemském trhu působí již od roku 1994. Zajišťuje dodávky a montáže dorozumívacích zařízení, telefonních ústředen a kamerových systémů. Ozvučuje kulturní domy, sportovní komplexy, ale také například nádraží veřejné hromadné dopravy. V neposlední řadě se vám postará o důkladný varovný systém, který dokáže včas detekovat případné záplavy a další přírodní katastrofy.