Jak připravit děti na zápis

Přechod z mateřské školy do základní školy je pro dítě významným krokem a zcela novým mezníkem. Zápis a s tím spojený i nástup do první třídy je pro dítě něco nového a velkého a pokud je trošku bázlivé, nemusí se mu to líbit. Jak dítě připravit a co všechno by mělo dítě zvládat, než vstoupí na školní půdu?

Motivace dítěte

school-649384_960_720Určitě nejdůležitější bodem pro dítě je, aby se mu ve škole líbilo a aby do ní chodilo rádo. Nejlépe je začít tím, že si s dítětem budete vyprávět, jak to asi vypadá ve škole a co tam bude jiné oproti školce. Děti by měli vědět, že se ve škole naučí spoustu nových a zajímavých věcí.

Jak pracovat s dítětem

Přípravy k zápisu by měly probíhat tak, aby se dítě naučilo soustředit a aby dodržovalo dohodnuté normy chování. Zahrajte si třeba s dětmi oblíbené deskové hry jako Člověče, nezlob se a ukazujte mu, jak se dají v praktickém životě využít nově nabyté školní poznatky.

Co by mělo umět

hqdefault (1)Při zápisu se ho paní učitelky budou vyptávat na různé otázky, zkoušet jeho soustředění, orientaci v prostoru a podobně. Vyzkoušejte si svého budoucí prvňáčka nejdříve doma a ptejte se se na ho na otázky typu jméno, příjmení, bydliště, věk, jméno a povolání rodičů. Vyzkoušejte jeho orientaci v prostoru a pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo. Naučte se spolu báseň, zazpívejte píseň a nakreslete lidskou postavu. Sestavte si něco se základními geometrickými tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh) a při tom rozlišujte základní barvy. Ovšem je i důležité, aby se o sebe dokázalo dítě postarat. Neměly by mu dělat problém základní hygienické návyky, jako mytí rukou a mělo by zvládnout se samo převléknout do úboru a zavázat si tkaničky.

Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu, zpravidla tyto vlastnosti již ovládá. Není ale na škodu ho nenásilnou formou vyzkoušet. Nakonec budou i sami rády, že si spolu zahrajete třeba zajímavou hru. A jak to tak většinou bývá, děti se do školy nesmírně těší, proto je bude velmi snadné nadchnout a na školu připravit.