Dětské vady řeči řešte včas

Trápí vás, že vaše dítě nemluví správně? A kdy je ten správný čas, kdy navštívit logopeda a kdy je ještě brzo? Všechny odpovědi na vaše otázky týkající se vady řeči vašich dětí vám nyní přinášíme v následujícím článku.

Správný vývoj dítěte

kids-894787_960_720To, že se dítě kolem třetího roku ptá neustále „Proč?“, není jen v důsledku jeho zvědavosti, ale také proto, že se učí používat slova a rozšiřuje si svou slovní zásobu. V tomto roce života se také nejvíce rozvíjí jeho řeč a pokud v tomto období budete mít trpělivost a zvládnete svému potomkovi neustále něco vysvětlovat, v pozdějších letech budete rádi. Předejdete vadě řeči, ke které by mohlo dojít, pokud byste tu trpělivost neměli. Vyprávějte jim pohádka, recitujte spolu básničky a zpívejte písničky. Pokud si ale myslíte, že si ulehčíte práci tím, že dítě posadíte před televizi, tak se mýlíte. Logopedové tuto praktiku nedoporučují, jelikož se v televizi mluví příliš rychle a s dítětem by se v mladším věku mělo mluvit pomaleji.

Od 4 let dítěte by měla jeho slovní zásoba obsahovat kolem 2 000 až 2 500 slov. Dítě mluví ve větách a správně užívá měkčené hlásky, jakou jsou Ď, Ť, Ň. A v předškolním věku, tedy před nástupem do školy, by mělo mít všechnu výslovnost v pořádku a zvládat i R a Ř.

Vady řeči

kids-1093758_960_720Nejčastěji se logopedové setkávají s případy dyslalií, kdy dítě při své mluvě vynechává hlásky nebo je nahrazuje hláskami jinými. Mezi dalšími je třeba koktavost, nebo opožděný a nerovnoměrný vývoj řeči, který je ale nejčastěji zapříčiněn rodiči.

 

A kdy je potřeba navštívit lékaře? Pokud vaše dítě neodpovídá výše zmíněnému vývoji, ale je pozadu či mu není rozumět, neodkládejte návštěvu. Problémem je i pokud vaše dítě před třetím rokem nemluví a nebo jeho slovní zásoba je menší jak třicet slov. Logoped individuálně přizpůsobí sezení podle potřeby vašeho dítěte. Čím dříve léčbu zahájíte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vada řeči odstraní úplně.