Když je dítě závislé na počítači

Dnešní dobu si nelze představit bez využití počítačů. Bohužel jejich původní záměr, aby nám usnadňovaly život, nabral poněkud jiného směru. Obzvlášť v případě dětí, které za počítačem tráví čím dál více svého volného času, je využití techniky spíše na škodu než k užitku. Jak dítě zbavit závislosti na počítačových hrách a dokázat mu, že je lepší trávit čas s dětmi na hřišti?

Stanovte jasné meze

Pokud už počítač pronikl do světa vašich dětí, bude třeba stanovit základní pravidla, na jejichž dodržování budete jako rodič trvat. Prvním a tím nejdůležitějším je stanovit, kdy dítě smí jít za počítač. Dokud nebudou dokončené domácí úkoly a ostatní příprava do školy, bude pro dítě počítač tabu. To ale neznamená, že u něj později může sedět několik hodin. Stanovte mu i limit, jak dlouho smí s počítačem denně pracovat. Taková lhůta je dobrá jak pro vás, byste si dokázali ohlídat čas, který bude vaše dítě trávit na počítači, tak pro dítě samotné, které mu podřídí své aktivity na počítači. V žádném případě však stanovené lhůty nedovolujte dítěti překračovat, i když bude pochopitelně usilovat o to, abyste jejich žadonění podlehli. Takto by totiž čas postupně narůstal a už by nebylo pak snadné jej později ukočírovat.

Zabezpečte počítač

Dítě za počítačem je riziko samo o sobě. Nikdy nevíte, na jaké webové stránky se může proklikat a jaké soubory stáhnout po počítače. Kromě kvalitního antivirového programu byste měli zablokovat některé internetové stránky, na které si nepřejete, aby se vaše dítě dostalo. Uzamknout můžete ale například i spouštění některých programů, instalování nových aplikací nebo samotné stahování souborů z internetu. Možná vám taková péče o bezpečnost počítače a softwaru v něm přijde přehnaná, ale věřte, že se rozhodně vyplatí. Nezapomeňte dítěti vysvětlit, jak se má na internetu chovat, jaká úskalí na něj číhají, že nemá zásadně posílat své fotky přes internet, předávat na sebe kontaktní údaje a podobně.

Zbavte je závislosti

Pokud jste stanovili dobu, po kterou dítě smí být za počítačem, neměli byste se potýkat s případnou závislostí. Tu je totiž potřeba odbourávat postupně a to jednak zkracováním doby využívání počítače a jednak lepší motivací. Zkuste vzít raději dítě na výlet, procházku nebo do kina. I mu samotnému jistě brzy přijde čas za počítačem stereotypní a bude chtít z tohoto kolotoče vystoupit. Motivace je v tomto případě velmi důležitá. Zkuste se více dítěti věnovat a strávit s ním volný čaj. Můžete například vyrazit do bazénu nebo si doma kreslit či tvořit s modelíny. Aktivit, kterými lze počítač vytlačit do ústraní, je mnoho. Stačí jen chtít a mít dostatečnou vůli. Nepodceňujte riziko závislosti na počítači u svých dětí a zasáhněte, dokud je čas.