Kdy začít u dětí s výukou angličtiny

Anglický jazyk hýbe světem a setkat se tak s ním můžeme na každém kroku. Mnozí dospělí mají problém s výukou angličtiny, protože je pro ně obtížné osvojit si novou slovní zásobu a naučit se správnou výslovnost a významy používaných frází. To je však něco, s čím malé děti problém rozhodně nemají. Učí se proto cizí jazyk o to snadněji a to dříve se jej dokáží osvojit. Od kterého věku je dobré dítě přihlásit na výuku angličtiny? A je to pro ně vůbec dobré začínat s cizími jazyky už v mateřské školce?

Čím dříve, tím lépe

Nejprve je třeba pochopit dětské procesy při učení jednotlivých slov. Když jsou děti malé, vnímají o to silněji podněty svého okolí, opakují slova, která slyší a pomalu se je učí dávat do kontextu s ostatními prvky. Tímto způsobem postupně pronikají do tajů svého mateřského jazyka a učí se v něm efektivně komunikovat s okolím. A právě proto, že malé děti neznají rozdíly mezi jednotlivými jazyky, bude pro ně výuka angličtiny v dětství tím nejlepším způsobem, jak se naučit v angličtině komunikovat stejně dobře jako ve svém mateřském jazyce. Zatímco dospělí lidé se při výuce cizích jazyků zaměřují na rozšíření slovní zásoby pomocí učení slovíček a následně osvojení základních pravidel gramatiky, děti nic z toho neřeší. Jejich mysl se soustředí na to, co slyší, vnímají tak mnohem lépe melodii, kterou s nimi mluvíme, rytmus a přízvuk. Proto je pro ně velmi snadné naučit se cizí jazyk ještě než dosáhnout šesti let věku a budou se učit číst a psát. Když se nepotřebují soustředit na řádky v knize, vnímají všemi smysly vše, co se kolem nich děje. Mluvené slovo si dokáží postupně přiřazovat ke konkrétním významům a mají schopnost si s nimi spojit i emoce, díky kterým si řeč dokonale zapamatují. Pokud uvažujete o tom, že by bylo dobré, aby vaše dítě okusilo angličtinu co nejdříve, neváhejte a pusťte se do toho. Řada jazykových škol a mateřských školek v dnešní době nabízí speciální jazykové kurzy pro malé děti. Ty se v mnohém liší od těch, které se pořádají pro dospělé. S dětmi je třeba pracovat jiným způsobem a brát v potaz jejich obtížné udržení pozornosti po delší dobu. Zkušený lektor také ví, jak děti zaujmout a jakých šikovných pomůcek využít k tomu, aby se angličtina dětem učila snadno a rychle. Nečeká je tak žádné učení slovíček, ale osvojení frází pomocí jejich využití v praxi.

Není to na malé dítě příliš náročné?

Naopak. V době, kdy vaše dítě poznává svět a učí se komunikovat s okolím, je nejlepší doba pro to, aby se naučilo anglický jazyk. Bude pro něj po čase stejnou samozřejmostí jako jazyk mateřský. Odborníci na dětskou psychiku a vzdělávání již prokázali, že děti, které se od dětství učí současně dva jazyky, nemají problémy s udržením pozornosti a výuka cizího jazyka jim celkově zdokonaluje kognitivní vývoj.