Kapesné pro vaše dítě

Už o útlého dětství je třeba dítě učit správně hospodařit s penězi. Dnešní doba je navíc taková, že orientace v ekonomice je náročná i pro dospělého jedince, natožpak pro dítě. Je dobré dávat dítěti pravidelné kapesné a jaká by měla být jeho výše? Myslíte, že děti nepotřebují tento finanční příjem a mohl by jim do budoucnosti naopak být na škodu?

Dávat nebo nedávat dítěti kapesné

Nejdůležitější je pochopitelně společný rozpočet celé rodiny. Pokud žijete například z jedné výplaty, může být obtížné dítěti vyplácet jakékoliv kapesné. S tím ale musíte dítě seznámit, nastínit mu finanční situaci rodiny a vysvětlit, proč není možné mu měsíčně věnovat určitou částku. Jestliže je to ale jen trochu možné, dětem kapesné dávejte, protože takto budete mít v rukou velmi mocná nástroj. Už od samotného začátku, kdy se chystáte dát dítěti první peníze, jasně stanovte pravidla. Vaše dítě musí pochopit, že bez práce nejsou koláče. Čím dříve princip fungování peněz pochopí, tím pochopitelně lépe. Dítě můžete například motivovat tím, že vám nějakým způsobem pomůže v domácnosti, za což dostane slíbenou odměnu. Penězi je můžete také obdarovat například za pěkné vysvědčení nebo školní pochvalu. Stejně jako vás šéf motivuje vyšším platem za dobře odvedenou práci, i děti brzy pochopí, jak to funguje a že bez snahy žádných peněz jen tak nedosáhnou.

Jak vysoké by mělo být kapesné

Opět je třeba zdůraznit, že na prvním místě je rodinný rozpočet. Pokud žijete od výplaty k výplatě, projeví se tato skutečnost pochopitelně i na výši kapesného. Nikdy neporovnávejte, jak vysoké kapesné dávají svým dětem vaši kolegové a známí. Každá rodina má nastavené jiné parametry a také jiné finanční možnosti. Každý pochopí, že vzhledem k finanční situaci budete dítěti například dávat nižší kapesné, než lidé ve vašem okolí svým dětem. Pokud vás však finanční stránka netrápí a máte dostatek prostředků, držte se na uzdě a rozhodně dítěti nedávejte zbytečně moc peněz. Naučilo by se tak utrácet za věci, které nepotřebuje a to jen proto, že má příležitost si je pořídit. Než dítěti kapesné dáte, zeptejte se ho, k jakému účelu je hodlá využít. Podle toho také můžete měsíční částku o něco pozměnit, například pokud chce investovat do vánočních dárků pro ostatní členy rodiny a podobně.

Naučte dítě šetřit

Od malička je také dobré naučit dítě, jak si našetřit na vysněnou věc. Pokud například vaše dítě touží po nějaké drahé hračce nebo elektronice, promluvte si s ním o možnostech šetření. Pořiďte mu pokladničku, kam si bude postupně odkládat určitou část ze svého kapesného. Šetřit ale pochopitelně může, i když momentálně nemá vybránu žádnou konkrétní věc nebo službu, za kterou by peníze utratilo. Některé děti například vhazují do pokladničky každou dvacetikorunu nebo mince vydané v konkrétním roce.