Když je dítě závislé na počítači

Dnešní dobu si nelze představit bez využití počítačů. Bohužel jejich původní záměr, aby nám usnadňovaly …